Niveau 5 (B1+) – Luistervaardigheid

De advocaat

U krijgt eerst twee minuten de tijd om de vragen door te lezen.
Daarna hoort u de tekst twee keer. In totaal heeft u 15 minuten de tijd.

Geef aan wat het goede antwoord is

Your email address:

Your name: