Niveau 1 (A1) – Luistervaardigheid

Schrijf de zinnen op. Denk ook aan hoofdletters en punten.
U hoort de zinnen drie keer. Eerst snel, dan langzaam.
En aan het eind hoort u alle zinnen nog een keer.

Dictee – Schrijf de zinnen op

Your email address:

Your name: