Nederlands NT2

Wanneer u (beter) Nederlands leert spreken, is de kans groter dat u sneller aan werk komt in Nederland. Ook is de omgang in de Nederlandse samenleving makkelijker. Wilt u op een officiële manier de Nederlandse leren in combinatie met een diploma als bewijs? Dan is de opleiding voor het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) de juiste cursus voor u. Onze taalcursussen kunt u in een groep of alleen volgen.

Of u nu de basiscursus Nederlands wilt of dat u uw Nederlands voor uw werk wilt verbeteren, wij hebben altijd de juiste training en lesmateriaal voor u. Wij zorgen er voor dat u zich op de meest aangename en ontspannen manier kunt voorbereiden voor het slagen voor uw NT2 examen. Met uw NT2 certificaat op zak bent u altijd een stap verder op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Programma I (NT2-I)
Het programma NT2 1 is bedoeld voor personen die een lagere positie in de arbeidsmarkt innemen, of die een beroepsopleiding willen volgen.
Dutch-stat-exam-NT2_125
Programma I is gelijk aan het taalniveau B1 van het ERK*, het Gemeenschappelijk Europese Referentiekader voor Talen.

Programma II (NT2-II)
Het programma NT2 II is bedoeld voor personen die een bestuurlijke functie nastreven in het middenkader of het hogere kader, of die zich willen voorbereiden op hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding. Programma II is gelijk aan het taalniveau B2 van het ERK*, het Gemeenschappelijk Europese Referentiekader voor Talen.

Examenonderdelen
Heeft u de NT2 opleiding afgerond? Dan kunt u deelnemen aan het Staatsexamen NT2 om uw diploma te halen. Dit diploma is het bewijs dat uw Nederlandse taalvaardigheid perfect is om in Nederland te studeren of te werken. De Nederlandse NT2 examens bestaan uit vier onderdelen: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Kandidaten die slagen voor alle vier de onderdelen, ontvangen het NT2 diploma.

Schema’s, locaties en prijzen van groepslessen of individuele cursussen vindt u op Schema’s taalcursussen & tarieven.

Het NT2 examen wordt georganiseerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs, onder toezicht van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs. Bezoek de website voor meer informatie

* meten van taalvaardigheid. Er wordt gebruikgemaakt van zes niveaus om de taalvaardigheid te meten; van beginner tot ervaren gebruiker. Tentamens en voortgangsrapporten van studenten binnen de trainingscursus voor het NT2 examen worden gebaseerd op ERK-standaarden (of in het Engels: CEFR-standaarden). Meer informatie hierover vindt u in het document Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.