Nederlands NT1

NT1_5518

Deze cursus is populair bij studenten en in het bedrijfsleven. Als Nederlands uw moedertaal is, of als u bijna net zo goed Nederlands spreekt als uw moedertaal, maar u wilt uw Nederlandse grammatica, schrijf- en presentatievaardigheden verbeteren, dan is de cursus Beter Nederlands voor Nederlanders (NT1) de juiste cursus voor u.

Deze cursus Nederlands voor gevorderden helpt u uw Nederlandse spelling en grammatica te verbeteren. Ook bent u na het volgen van deze cursus beter in staat formele teksten in het Nederlands schrijven. Het vereiste startniveau voor niet-Nederlanders is B2+ tot C1 van het Gemeenschappelijk Europese Referentiekader voor Talen, ERK.

Meer informatie hierover vindt u in het document Gemeenschappelijk Europese Referentiekader voor Talen