Certificaten Engelse taal

English_language_certificates_5917

PCI Languages biedt training aan voor alle Cambridge English Exams:

cambridge_english_logo-16

KET – Key English Test (A2)

PET – Preliminary English Test (B1)

FCE – First Certificate in English (B2)

CAE – Certificate of Advanced English (C1)

CPE – Certificate of Proficiency in English (C2)

BEC – Business English Certificates (B1, B2, C1)

BULATS – Business Language Testing Service

IELTS
IELTS – Het International English Language Testing System wordt wereldwijd gebruikt om de Engelse taalvaardigheid te testen. Het is beschikbaar in twee testvarianten: Academische of Algemene training. PCI biedt trainingen voor beide examens, afhankelijk van de leerdoelen die u zichzelf stelt. De benadering van IELTS wordt erkend als eerlijk, betrouwbaar en geldig voor alle kandidaten. Het examen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met academische en professionele instanties en immigratieautoriteiten uit de hele wereld. IELTS wordt wereldwijd door meer dan 7000 organisaties geaccepteerd. Meer informatie vindt u op de IELTS website.

TOEFL
De TOEFLtest ter beoordeling van de Engelse taalvaardigheid is waarschijnlijk een van de meest geaccepteerde taaltesten in de wereld van het hogere onderwijs. De TOEFL-test bewijst dat u over de Engelse vaardigheden beschikt die u daadwerkelijk zult gebruiken in een academische omgeving. Meer dan 8500 hogere onderwijsinstellingen en universiteiten – inclusief de mondiale top 100 – en agentschappen in meer dan 130 landen vertrouwen op TOEFL bij de beslissing of iemand al dan niet wordt toegelaten. Meer informatie vindt u op de TOEFL website.

LCCI International Qualifications
De London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI IQ), worden sinds 1887 uitgereikt. Ze worden wereldwijd erkend en gerespecteerd door werkgevers, overheden en universiteiten. LCCI IQ biedt kwalificaties en diploma’s in een divers palet van onderwerpen, waarbij alle belangrijke functies in het bedrijfsleven worden gedekt: Kwalificaties met betrekking tot de Engelse taal, financiële en kwantitatieve kwalificaties, kwalificaties betreffende marketing en klantenservice, Business, administratie en IT. Meer informatie vindt u op de website van LCCI International Qualifications.