Certificaten

PCI Languages wordt erkend als aanbieder met professionele kwaliteit
Het kwaliteitsmerk is een garantie van uitmuntendheid. Wij zijn er trots op dat onze taalopleiding wordt erkend door vele toonaangevende instanties. Het kwaliteitscontroleproces is strikt en veeleisend. Bij PCI Languages vinden we dit prettig, want hierdoor wordt de lat voor onze standaarden hoog gehouden. Wij kunnen onze klanten ook garanderen dat zij taaltraining krijgen van erkende professionals. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt over certificering.

 

Certificeringen

logo_ISO

PCI voldoet aan de standaard ISO 9001:2008 voor op maat gemaakte taal- cultuur- en communicatietrainingen voor bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren in Nederland.

cedeo

Cedeo beoordeelt klanttevredenheid op basis van diverse aspecten, zoals opleiding, organisatie, bestuur van het opleidingsinstituut en klant relaties. De minimale eis is dat alle klanten tevreden moeten zijn over alle aspecten met een gemiddeld percentage van 80% of meer. Op verzoek is het volledige CEDEO-rapport verkrijgbaar.

nrto-keurmerk-2016

PciLanguages en PCI 2 bezitten het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat PCI Languages en PCI 2 voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Aangesloten organisaties

nrto1

NRTO is de overkoepelende beroepsvereniging voor alle particuliere opleidings- en onderwijsinstituten binnen Nederland. NRTO speelt een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier onderwijs in Nederland. Dankzij de kwaliteitsstandaard en de benadering waarbij mensen voorop staan, is PCI Languages lid van NRTO.

bvnt2

PCI Languages is lid van BVNT2, de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal.

PCI Languages is lid van Stichting ECABO, het expertisecentrum voor beroepsopleidingen, training en de arbeidsmarkt, voor de economisch/administratieve beroepen, veiligheidsberoepen en ITC.